Dostawy mięsa, wędlin i podrobów dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2022

Ogłoszenie o zamówieniu-mięso   Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0e862f69-efa7-4bca-a7bb-456a5b4e37f4   Identyfikator postępowania: 0e862f69-efa7-4bca-a7bb-456a5b4e37f4   Data publikacji: 10.11.2021 r.