Dostawy mięsa, wędlin i podrobów dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2022