Zapytanie cenowe na usługi konserwacji i serwisu naprawczego systemów sygnalizacji pożaru oraz utrzymania sprawności transmisji alarmów pożarowych do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2020