Zapytanie cenowe na szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_szkolenie_na_2021 Zapytanie_cenowe_szkolenie_na_2021_ Zalacznik_1a_opis_szkolenie_2021 Zalacznik_1b_opis_szkolenie2021 Zalacznik_1c_opis_szkolenie2021 Załącznik_2_oferta_szkolenie_2021 Załącznik_3_formularz_cenowy_szkolenia_na_2021_ Załącznik_4_wykaz_wykonywanych_usług_szkolenie_2021 Załącznik_5_wykaz-osób_szkolenie_2021 Załącznik_6_wzór_umowy_szkolenie_na_2021_     Załącznik_5_wykaz-osób_szkolenie_2021_wersja-edytowalna Załącznik_2_oferta_szkolenie_2021-wersja_edytowalna Załącznik_3_formularz_cenowy_szkolenia_na_2021_wersja_edytowalna Załącznik_4_wykaz_wykonywanych_usług_szkolenie_2021_wersja-edytowalna   Data publikacji: 07.07.2021 r.