Zapytanie cenowe na dostawy ziemniaków jadalnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – listopad, grudzień

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ziemniaki_na_2019-listopad,grudzień Zapytanie_cenowe_ziemniaki_na_2019-listopad,grudzień Zalacznik_1_opis_ziemniaki_na_2019- listopad,grudzień Załącznik_2_oferta_ziemniaki_2019- listopad,grudzień Załącznik_3_formularz_cenowy_ziemniaki_na_2019-listopad,grudzień Załącznik_4_wzór_umowy_ziemniaki_na_2019-listopad,grudzień   Data publikacji: 24.10.2019 r.