Zapytanie cenowe na dostawy ziemniaków jadalnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2023-wrzesień, październik