Zapytanie cenowe na dostawy ziemniaków jadalnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2023-maj,czerwiec

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ziemniaki_na_2023-maj,czerwiec Zapytanie_cenowe_ziemniaki_na_2023_maj,czerwiec Zalacznik_1_opis_ziemniaki_na_2023_maj,czerwiec Załącznik_2_oferta_ziemniaki_2023_maj,czerwiec Załącznik_3_formularz_cenowy_ziemniaki_na_2023_maj,czerwiec Załącznik_4_wzór_umowy_ziemniaki_na_2023_maj,czerwiec Data publikacji: 12.04.2023 r.