Zapytanie cenowe na dostawy ziemniaków jadalnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2020- styczeń,luty

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ziemniaki_na_2020-styczeń,luty Zapytanie_cenowe_ziemniaki_na_2020_styczeń_luty Zalacznik_1_opis_ziemniaki_na_2020_styczeń_luty Załącznik_2_oferta_ziemniaki_2020_styczeń_luty Załącznik_3_formularz_cenowy_ziemniaki_na_2020_styczeń_luty Załącznik_4_wzór_umowy_ziemniaki_na_2020_styczeń_luty Data publikacji:20.12.2019 r.