Zapytanie cenowe na dostawy ziemniaków jadalnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2019 – wrzesień, październik

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ziemniaki_na_2019-wrzesień, październik Zapytanie_cenowe_ziemniaki_na_2019-wrzesień, październik Zalacznik_1_opis_ziemniaki_na_2019- wrzesień, październik Załącznik_2_oferta_ziemniaki_2019- wrzesień, październik Załącznik_3_formularz_cenowy_ziemniaki_na_2019-wrzesień, październik Załącznik_4_wzór_umowy_ziemniaki_na_2019-wrzesień, październik Data publikacji: 21.08.2019