Zapytanie cenowe na dostawy ziemniaków jadalnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2019 – maj,czerwiec