Zapytanie cenowe na dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2020 – styczeń, luty

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_warzywa_i_owoce_na_2020_styczeń_luty Zapytanie_cenowe_warzywa i owoce_na_2020_styczeń, luty Zalacznik_1_opis_warzywa i owoce_na_2020_styczeń_luty Załącznik_2_oferta_warzywa i owoce_2020_styczeń_luty Załącznik_3_formularz_cenowy_warzywa i owoce_na_2020_styczeń,luty Załącznik_4_wzór_umowy_warzywa i owoce_na_2020_styczeń_luty Data publikacji: 20.12.2019 r.