Zapytanie cenowe na dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2019 – maj,czerwiec