Zapytanie cenowe na dostawy ryb dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2020