Zapytanie cenowe na dostawy obuwia bhp dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2019