Zapytanie cenowe na dostawy jaj kurzych dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2024