Zapytanie cenowe na dostawy jaj kurzych dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2020

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_jaja_na_2020 Zapytanie_cenowe_jaja_na_2020 Zalacznik_1_opis_jaja_kurze_na_2020 Załącznik_2_oferta_jaja_kurze_2020 Załącznik_3_formularz_cenowy_jaja_kurze_na_2020 Załącznik_4_wzór_umowy_jaja_kurze_na_2020   Data publikacji: 12.11.2019 r.