Zapytanie cenowe na dostawę sprzętu ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_sprzęt_ogrodowy_2019 Zapytanie_cenowe_sprzęt-ogrodowy_2019 Załącznik_1_opis_przedmiotu_zamówienia_sprzęt_ogrodowy_2019 Załącznik_2_oferta_sprzęt_ogrodowy_2019 Załącznik_3_formularz_cenowy_sprzęt_ogrodowy_2019 Załącznik_4_wzór_umowy_sprzęt_ogrodowy_2019 Data publikacji: 26.04.2019 r.