Zapytanie cenowe na dostawę kotła warzelnego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_kocioł_elektryczny_2019 Zapytanie_cenowe_kocioł_elektryczny Zalacznik_1_opis_kocioł_elektryczny_na_2019 Załącznik_2_oferta_kocioł_elektryczny Załącznik_3_formularz_cenowy_kocioł_elektryczny Załącznik_4_wzór_umowy_kocioł_elektryczny   Data publikacji: 20.11.2019 r.