Zapytanie cenowe na badania profilaktyczne pracowników i kandydatów na pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2020

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_badania_profilaktyczne_2020 Zapytanie_cenowe_badania_lekarskie_na_2020 Załącznik_1_oferta_badania_lekarskie_na_2020 Załącznik_2_wzór_umowy_badania_lekarskie_na_2020   Data publikacji:07.11.2019 r.