Zapytanie cenowe na badania profilaktyczne pracowników i kandydatów na pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2020