Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi pralnicze   Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/78f18b91-4399-4122-851a-4d3f71d4278d Identyfikator postępowania: 78f18b91-4399-4122-851a-4d3f71d4278d