Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie 2022/2023

Ogłoszenie o zamówieniu usługi pralnicze Link do postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5e696660-3490-44a9-9e0f-a31314f54d4b Identyfikator postępowania: 5e696660-3490-44a9-9e0f-a31314f54d4b   Data publikacji: 27.09.2022 r.