Remont pokrycia dachowego i elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie znajdującego się przy ul. Podgórnej 2

Ogłoszenie o zamówieniu   Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/95ebbff5-61d1-4982-8082-9ec056ab9d42 Identyfikator postępowania: 95ebbff5-61d1-4982-8082-9ec056ab9d42   Data publikacji: 17.08.2021 r.