Remont części pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie znajdującego się przy ul. Malińskiej 9