Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Ogłoszenie o zamówieniu -gaz_2022 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b7cd05ed-3575-4ef3-93b0-285c9a0994dd   Identyfikator postępowania: b7cd05ed-3575-4ef3-93b0-285c9a0994dd   Data publikacji:18.11.2021 r.