Dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2023