Dostawy produktów mleczarskich i mleka dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2022 -2

Ogłoszenie o zamówieniu-mleko-2 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/61c6d1f7-7303-4fcb-a5ef-5195e67f0c32   Identyfikator postępowania: 61c6d1f7-7303-4fcb-a5ef-5195e67f0c32   Data publikacji: 10.11.2021 r.