Dostawy pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2022

Ogłoszenie o zamówieniu -pieczywo_2022 Link do postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/75e90732-6f76-4aee-8d41-7f5676f9fc76 Identyfikator postępowania:75e90732-6f76-4aee-8d41-7f5676f9fc76