Dostawy pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2020

Informacja_o_unieważnieniu_postępowania_pieczywo_2020 Protokół_z_otwarcia_ofert_pieczywo_2020 Ogłoszenie _o_zmówieniu SIWZ_pieczywo_2020   Data publikacji:26.11.2019 r