Dostawy pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2020 -2

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_pieczywo_na_2020_ Protokół_z_otwarcia_ofert_pieczywo_2020 SIWZ_pieczywo_2020_2 Ogłoszenie o zamówienia – pieczywo_2