Dostawy pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2020 -2