Dostawy mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2020

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_produkty_mleczarskie_i_mleko_na_2020 Protokół_z_otwarcia_ofert_produkty_mleczarskie_i_mleko_na_2020 UWAGA!  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – OGŁOSZENIE NR 540264784 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ – ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ-aktualizacja Modyfikacja_SIWZ_1_mleko_na_2020 Ogłoszenie nr 540264784- melko – produkty mleczarskie SIWZ_produkty_mleczarskie_i_mleko_na_2020 Ogłoszenie_o_zmówieniu   Data publikacji: 26.11.2019 r.