Dostawy mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2020