Dostawy ekogroszku workowanego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2022

ogłoszenie o zamówieniu -ekogroszek Link do postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/32161322-785f-41d6-909d-0e18e2483dd4 Identyfikator postępowania:32161322-785f-41d6-909d-0e18e2483dd4