Dostawy ekogroszku workowanego dla Domu pomocy Społecznej w Pleszewie -2

Ogłoszenie o zamówieniu_ekogroszek Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/594786e1-c319-4773-9d4f-4986c3f5b44f Identyfikator postępowania: 594786e1-c319-4773-9d4f-4986c3f5b44f Data publikacji:04.11.2021 r.