Dostawy drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2023-2

ogłoszenie o zamówieniu_drób 2023-2 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ec716add-263b-4936-9295-ecbeebd129ee  Identyfikator postępowania: ec716add-263b-4936-9295-ecbeebd129ee Data publikacji: 21.11.2022 r.