Dostawy drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2022

Ogłoszenie o zamówieniu – drób Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f365758b-c09f-4d4a-9561-f2e02eb4c7f7   Identyfikator postępowania: f365758b-c09f-4d4a-9561-f2e02eb4c7f7   Data publikacji: 04.11.2021 r.