Dostawy drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2022 -2

Ogłoszenie o zamówieniu drób-2 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ce2f422b-0542-4c0c-b891-3c7b91b60005   Identyfikator postępowania: ce2f422b-0542-4c0c-b891-3c7b91b60005   Data publikacji: 22.11.2021 r.