Dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-art. spożywcze Ogłoszenie o zamówieniu -art. spożywcze Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e6eec304-b640-4543-b68e-fa38e9e7d644   Identyfikator postępowania: e6eec304-b640-4543-b68e-fa38e9e7d644   Data publikacji: 26.11.2021 r.