Dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2020

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_art. spożwycze_na_2020 Protokół_z_otwarcia_ofert_art.spozywcze_2020 UWAGA! Modyfikacja załącznika nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ-aktualizacja Załącznik nr 2 do SIWZ-aktualizacja Modyfikacja_SIWZ_1_art.spoż._na_2020 SIWZ_art_spożywcze_na_2020 Ogłoszenie art.spożywcze-2020