Dostawy artykułów chemicznych i środków czystości dla Domu pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2023

ogłoszenie o zamówieniu – art. chemiczne i środki czystości Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a11f064f-4e58-4760-aece-5abd4832f70d Identyfikator postępowania: a11f064f-4e58-4760-aece-5abd4832f70d   Data publikacji: 14.10.2022 r.